096 9468619

Thủ tục nhập khẩu thực phẩm chức năng theo hình thức OEM

Ngày đăng: 14/10/2021 - 09:08 AM 808 lượt xem
CÂU HỎI:

Xin chào quý cơ quan,
 
Công ty chúng tôi muốn đặt hàng 1 đối tác sản xuất thực phẩm chức năng ngoài theo hình thức OEM (Original Equipment Manufacture), tức là họ sản xuất hoàn toàn 100% (bao gồm nguyên vật liệu và bao bì) nhưng mang thương hiệu của công ty chúng tôi. Xin hỏi thủ tục nhập khẩu thực phẩm chức năng theo hình thức OEM này gồm những gì?
 
Nếu cần phải công bố thực phẩm chức năng thì cần những giấy tờ gì?

TRẢ LỜI:

OEM là viết tắt của từ Original Equipment Manufacturer được dịch ra tiếng việt là "Nhà sản xuất thiết bị gốc".  OEM thường được dùng để chỉ những công ty thực hiện các công việc sản xuất theo đơn đặt hàng của công ty khác, sản phẩm được đưa ra thị trường dưới thương hiệu của công ty đặt làm sản phẩm. Hay nói một cách dễ hiểu OEM là một hình thức kinh doanh mà nhà sản xuất A sản xuất một loại mặt hàng bất kỳ theo yêu cầu, rồi cung cấp cho nhà sản xuất B. Nhà sản xuất B sẽ tạo ra sản phẩm mang thương hiệu của nhà sản xuất B mà không phải A để phân phối ra thị trường.

OEM liên quan đến 2 thành phần tham gia: nhà cung cấp sản phẩm và công ty sẽ gắn thương hiệu của mình lên sản phẩm đó. Do đó, phải đảm bảo được tiêu chuẩn chất lượng của cả 2 công ty, nhưng quan trọng nhất là đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng của công ty đặt hàng (vì công ty đó sẽ gắn thương hiệu của mình lên sản phẩm).
 
Một doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức OEM thực chất là thuê gia công, sau đó bán lại sản phẩm bằng chính thương hiệu của mình. OEM có thể được thực hiện bởi các nhà sản xuất trong nước hoặc có thể thuê gia công ở nước ngoài.

Trả lời câu hỏi bạn đọc, Bộ phận tư vấn của Ban biên tập có ý kiến trao đổi như sau:

1. Về chính sách mặt hàng, bạn đọc tham khảo các văn bản:

- Quyết định 3741/QĐ-BYT ngày 17/08/2017 bãi bỏ Quyết định 818/2007/QĐ-BYT về Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm theo mã số HS do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.
 
- Điều 14. Kiểm tra thực phẩm nhập khẩu  tại Nghị định 38/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật an toàn thực phẩm  ngày 25/04/2012, cụ thể như sau:
 
“Điều 14. Kiểm tra thực phẩm nhập khẩu
 
1. Tất cả các loại thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm khi nhập khẩu vào Việt Nam phải kiểm tra tại cơ quan kiểm tra nhà nước có thẩm quyền do các Bộ quản lý ngành chỉ định, trừ các trường hợp được quy định tại Khoản 2 Điều này.
 
2. Các trường hợp sau đây được miễn kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu:
 
a) Thực phẩm mang theo người nhập cảnh để tiêu dùng cá nhân trong định mức được miễn thuế nhập khẩu;
 
b) Thực phẩm trong túi ngoại giao, túi lãnh sự;
 
c) Thực phẩm quá cảnh, chuyển khẩu;
 
d) Thực phẩm gửi kho ngoại quan;
 
đ) Thực phẩm là mẫu thử nghiệm hoặc nghiên cứu;
 
e) Thực phẩm là mẫu trưng bày hội trợ, triển lãm.
 
3. Bộ Y tế có trách nhiệm kiểm tra và cấp thông báo kết quả kiểm tra cho lô hàng nhập khẩu nhiều loại thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của từ 2 bộ trở lên.
 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm kiểm tra và cấp thông báo kết quả kiểm tra cho lô hàng nhập khẩu nhiều loại thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của từ 2 bộ trở lên, trong đó có thực phẩm tươi sống.”
THỦ TỤC NHẬP KHẨU THỰC PHẨM CHỨC NĂNG THEO HÌNH THỨC OEM

2. Thủ tục nhập khẩu thực phẩm chức năng theo hình thức OEM

Về thủ tục nhập khẩu thực phẩm chức năng theo hình thức OEM, bạn đọc tham khảo:

Điều 37 tại Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ hướng dẫn Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài, cụ thể như sau:
 
“Điều 37. Quy định chung
 
1. Thương nhân được đặt gia công ở nước ngoài các loại hàng hóa đã được phép lưu thông trên thị trường Việt Nam để kinh doanh theo quy định của pháp luật.
 
2. Việc xuất khẩu máy móc, thiết bị, nguyên liệu, phụ liệu, vật tư để gia công và nhập khẩu sản phẩm gia công phải tuân thủ các quy định về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu.
 
3. Hợp đồng đặt gia công hàng hóa ở nước ngoài và thủ tục hải quan đối với xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa đặt gia công theo quy định tại Điều 29 và Điều 35 Nghị định này.

3. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa đặt gia công ở nước ngoài

* Trình tự thực hiện:
 
Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hoá nhận gia công cho thương nhân nước ngoài thực hiện tương tự như quy trình cơ bản thủ tục hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Ngoài ra, đối với loại hình này còn phải thực hiện các thủ tục sau:
 
- Về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đặt gia công tại nước ngoài:
 
+ Trước khi tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động đặt gia công tại nước ngoài phải thông báo hợp đồng gia công với Chi cục Hải quan nơi dự kiến làm thủ tục xuất khẩu nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị và nhập khẩu sản phẩm (không phải thông báo cơ sở sản xuất). Nội dung hợp đồng đặt gia công phải có đầy đủ các thông tin theo quy định Điều 29 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP;
 
+ Thực hiện việc báo cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị ngay sau khi kết thúc hợp đồng gia công. Trường hợp thời gian thực hiện họp đồng giữa các năm tài chính thì chậm nhất là 90 ngày kể từ khi kết thúc năm tài chính, tổ chức, cá nhân nộp báo cáo quyết toán tình hình phát sinh trong năm tài chính với các tiêu chí sau:
 
Lượng nguyên liệu, vật tư xuất khẩu (thống kê theo loại nguyên liệu, vật tư và kèm theo số tờ khai xuất khẩu);
Lượng nguyên liệu, vật tư đã xuất khẩu nhưng phải thanh lý ở nước ngoài (bao gồm: tiêu huỷ, bán);
Lượng nguyên liệu, vật tư còn tồn tại bên nhận gia công;
Lượng sản phẩm gia công hoàn chỉnh nhập khẩu (kèm theo số tờ khai nhập khẩu);
Lượng sản phẩm gia công hoàn chỉnh bán tại nước ngoài (kèm theo số tờ khai xuất khẩu);
- Trách nhiệm của cơ quan hải quan:
 
+ Tiếp nhận thông báo hợp đồng đặt gia công, báo cáo quyết toán và thực hiện thủ tục hải quan theo quy định tại Mục 4 Chương III Thông tư số 38/2015/TT-BTC;
 
+ Thực hiện việc theo dõi, quản lý và kiểm tra tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư, kiểm tra báo cáo quyết toán đối với hoạt động đặt gia công tại nước ngoài như đối với hoạt động nhận gia công cho thương nhân nước ngoài.
 
* Cách thức thực hiện:
 
Việc khai, tiếp nhận, xử lý thông tin khai hải quan, trao đổi các thông tin khác theo quy định của pháp luật về thủ tục hải quan giữa các bên có liên quan thực hiện thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.
 
Trường hợp hàng hóa được phân vào luồng vàng hoặc luồng đỏ: thực hiện theo phương thức thủ công.
 
* Thành phần, số lượng hồ sơ:
 
- Thành phần hồ sơ:
 
+ Tờ khai hải quan xuất khẩu, nhập khẩu.
 
+ Các chứng từ đi kèm tờ khai (dạng điện tử hoặc văn bản giấy): theo quy định tại Điều 24 Luật Hải quan.
 
- Số lượng hồ sơ: 01 bản giấy hoặc điện tử.
THỦ TỤC NHẬP KHẨU THỰC PHẨM CHỨC NĂNG THEO HÌNH THỨC OEM
Plan Do See Việt Nam hỗ trợ gia công thực phẩm chức năng OEM
 
* Thời hạn giải quyết:
 
- Chậm nhất là 08 giờ làm việc đối với lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu áp dụng hình thức kiểm tra thực tế một phần hàng hóa theo xác xuất.
 
- Chậm nhất 02 ngày làm việc đối với lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu áp dụng hình thức kiểm tra thực tế toàn bộ lô hàng.
 
Trong trường hợp áp dụng hình thức kiểm tra thực tế toàn bộ lô hàng mà lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu có số lượng lớn, việc kiểm tra phức tạp thì thời hạn kiểm tra có thể được gia hạn nhưng không quá 08 giờ làm việc.
 
* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
 
+ Tiếp nhận, kiểm tra điều kiện đăng ký tờ khai, đăng ký và phân luồng tờ khai: Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan tỉnh thành phố;
 
+ Kiểm tra hồ sơ giấy, kiểm tra thực tế hàng hóa: Chi cục Hải quan
 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục Hải quan
 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
 
 + Tiếp nhận, kiểm tra điều kiện đăng ký tờ khai, đăng ký và phân luồng tờ khai: Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan tỉnh thành phố;
 
+ Kiểm tra hồ sơ giấy, kiểm tra thực tế hàng hóa: Chi cục Hải quan
 
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có.

Bạn đọc có thể tìm nội dung các văn bản đã nêu ở mục VĂN BẢN PHÁP LUẬT trên Cổng thông tin điện tử Hải quan theo địa chỉ http://www.customs.gov.vn hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn cụ thể.
 
Bộ phận tư vấn của Ban biên tập thông báo để bạn đọc biết.

Trên đây là tư vấn của Plan Do See Việt Nam về Thủ tục nhập khẩu thực phẩm chức năng theo hình thức OEM?. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần tìm đơn vị hỗ trợ OEM thực phẩm chức năng khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật Doanh nghiệp trực tuyến, gọi: 0243 783 5662 để được giải đáp.
 
Trân trọng./.

Các bài viết khác
Công ty TNHH Plan Do See Việt Nam
© 2021. Bản quyền thuộc Plandosee.com.vn. Tất cả các quyền được bảo hộ. Thiết kế website bởi Tất Thành